Lappfjärds Pensionärsklubb

Musikalen Botnia Paradise med KAJ, kl. 12.00

04 November 2021 kl. 10.00–17.01
Mera information, om tid och eventuella platser, fås av Britta Andtfolk.