Lappfjärds Pensionärsklubb

 

VÄLKOMMEN TILL LAPPFJÄRDS PENSIONÄRSKLUBBS HEMSIDA

Pensionärsklubben är svenskspråkig och politiskt obunden.

Klubben verkar inom Lappfjärd-Sideby området och hade 1.1.2023: 344 medlemmar.

Föreningen grundades i november 1971.

Klubben anslöts till Svenska pensionärsförbundet 1975.

Verksamheten kom snabbt igång, är livlig med många olika aktiviteter.

Sedan år 2008 är även pensionärerna från Sideby anslutna till klubben.

Föreningens uppgift:

  • att verka för medlemmarnas trivsel
  • att tillvarata medlemmarnas allmänna och gemensamma intressen
  • ordna regelbundna träffar
  • arrangera resor
  • teaterbesök
  • ge möjlighet till olika former av motionsutövande (stavgång, dans, boccia mm)
  • körsång

Klubbens motto är: "En förening där alla känner sig välkomna. Det skall finnas aktiviteter som tilltalar alla och som skapar gemenskap i gruppen".