Lappfjärds Pensionärsklubb

 

STYRELSEN 2020

Föreningen Lappfjärds Pensionärsklubb r.f.

STYRELSE

Ordförande: Britt-MarieTeir, tel: 040 709 0935, e-post: britt-marie.teir(at)hotmail.com

Viceordförande: Bror Eriksson, tel: 0400 846 732,  bgs.eriksson(at)gmail.com

Sekreterare: Ulla-May Pärus, tel: 040 744 2201, e-post: umparus(at)gmail.com

Kassör: Göran Forslund, tel: 0400 233 504, e-post: goran.forslund(at)kerno.fi

Husmor: Doris Lillmangs, tel: 040 718 7334,   

Bocciaansvarig: Stig Blomqvist, tel: 040 564 7277, e-post: stig.blomqvist(at)agrolink.fi

Medlemsansvarig: Eila Stenlund, tel: 044 3219662, epost: sven.stenlund(at)gmail.com

Marita Hermans, tel: 040 7488444, epost: marita_hermans(at)hotmail.com

 

ÖVRIGA ANSVARSPERSONER

Programkommitten:
Carita Björne, tel. 040 596 9708, e-post: Carita bjorne(at)gmail.com, 
Marita Hermans, tel: 040 7488444,
Ann-Kristin Blomqvist, tel: 040 1534540, e-post: annkristinblomqvist39(at)gmail.com

Motionsansvariga:
Benita Backlund, tel: 040 569 0967, e-post: benita.backlund(at)pp.inet.fi,
Glenn Backlund, tel: 040 566 7866, e-post: glenn.backlund(at)pp.inet.fi

Resekordinator: Britta Andtfolk tel: 045 1393210, e-post: brittand(at)luukku.com

IT-ansvarig: Leif Wilhelms, tel: 0400 368883, e-post: leif.wilhelms(at)gmail.com
IT-utbildare: Sven Rosendahl, Tel: 044 3036468, e-post: sven.rosendahl(at)hotmail.com