Lappfjärds Pensionärsklubb

 

STYRELSEN 2019

Föreningen Lappfjärds Pensionärsklubb r.f.

STYRELSE

Ordförande: Britt-MarieTeir, tel: 040 709 0935, e-post: britt-marie.teir(at)hotmail.com

Viceordförande: Bror Eriksson, tel: 0400 846 732,  bgs.eriksson(at)gmail.com

Sekreterare: Eva Backlund, tel: 040 700 9867, ave.backlund(at)gmail.com  

Kassör: Göran Forslund, tel: 0400 233 504, goran.forslund(at)kerno.fi

Husmor: Doris Lillmangs, tel: 040 718 7334,   

Bocciaansvarig: Stig Blomqvist, tel: 040 564 7277, stig.blomqvist(at)agrolink.fi

Medlemsansvarig: Eila Stenlund, tel: 044 3219662, epost sven.stenlund(at)gmail.com

Bo-Erik Ivars, tel: 040 7709106

 

ÖVRIGA ANSVARSPERSONER

Programkommitten: Carita Björne, tel. 040 596 9708, e-post: carita.bjorne(at)gmail.com, Ulla-May Pärus, tel: 040 744 2201, e-post: ullamaj.parus(at)hotmail.com, Bo-Erik Ivars, tel: 040 7709106

Motionsansvariga: Benita Backlund, tel: 040 569 0967, e-post: benita.backlund(at)pp.inet.fi, Glenn Backlund, tel: 040 566 7866, e-post: glenn.backlund(at)pp.inet.fi

Resekordinator: Britta Andtfolk tel: 045 1393210, e-post: brittand(at)luukku.com

IT-ansvarig: Leif Wilhelms, tel: 0400 368883, e-post: leif.wilhelms(at)gmail.com